Прашања? |☏| +389 (0)2 2550 470 |✉| info@agroglobal.mk

Производи

Производи

Расад за зеленчук

Нашата компанија се занимава со произвоство на расад за секаков вид на земјоделски култури од семињата на кои што сме увозници. Расадот се обезбедува исклучиво со претходна нарачка во период кој е прифатлив за самите производители. Произвоството се изведува во строго контролирани услови,од тим кој што се грижи за самиот развиток

Семе за цвеќиња

Агро Глобал нуди широк спектар на семиња за цвеќе од високореномираните производители од целиот свет ( Бенари, Пан Американ, Флоранова, Хемгенетикс). Нудиме семенски материјал за цвеќе за едногодишни, двогодишни и повеќегодишни растенија. Со квалитетниот семенски материјал покриваме поголем дел од пазарот во нашата земја. Кај нас можат да

Расад за цвеќиња

Агро Глобал нуди широк спектар на расад за цвеќе од високореномираните производители од целиот свет ( Бекенкамп, Брандкамп, Думен). Нудиме расад за цвеќе за едногодишни, двогодишни и повеќегодишни растенија. Со квалитетниот посадочен материјал покриваме поголем дел од пазарот во нашата земја. Кај нас можат да се најдат

Translate »

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop